O pleno de Boiro aproba as propostas para mellorar o transporte público e máis o lugar da Boliña


O Concello de Boiro celebrou este xoves o pleno ordinario correspondente ao mes de xuño, que contou coa totalidade de membros da Corporación local. Como de costume, a sesión puido (e pode) verse íntegra na canle de YouTube do Concello de Boiro. O pleno saldouse coa aprobación de dúas propostas do BNG cuxos detalles avanzamos os días pasados: a proposta para solucionar os problemas de transporte público no concello e na comarca (aprobada por unanimidade) e a proposta para aplicar diversas melloras no histórico enclave da Boliña, en Boiro (aprobada tamén por unanimidade).

Temas tratados

1. Elección Xuíz de Paz titular – aprobación por unanimidade (17 votos a favor).

2. Aprobación inicial, se procede, do ditame de aprobación da Ordenanza para o uso da lingua galega no concello de Boiro – aprobación inicial (17 votos a favor).

3. Ratificación, se procede, da inclusión na orde do día da proposta da alcaldía sobre a aprobación inicial da Ordenanza fiscal reguladora da taxa por dereitos de exame – aprobación inicial con 15 votos a favor (PP, PSOE, Boiro Novo, IC Boiro, non adscrito) e 2 abstencións (BNG).

4. Moción do grupo municipal do BNG sobre a aplicación de solución aos problemas de transporte público – aprobado por unanimidade (17 votos a favor).

5. Moción do grupo municipal do BNG sobre melloras no lugar da Boliña – aprobado por unanimidade (17 votos a favor).