O BNG de Boiro achega media ducia de novas propostas para mellorar o núcleo da Boliña

O BNG de Boiro, a través da portavoz Raquel Suárez Regades, presentou os detalles dunha moción para o seu debate en pleno relativa ás necesidades do núcleo da Boliña. Na proposta faise saber que se trata “dun núcleo situado a escasa distancia do centro urbano de Boiro e que foi librándose de maneira sorprendente da expansión urbanística de anos pasados”. Por este e outros motivos, dende o BNG entenden “que ben merece un tratamento especial, tanto para beneficio da propia veciñanza como para quen resida no propio casco urbano de Boiro”. O grupo lembra que se ben no anterior pleno propuxo o acondicionamento do lavadoiro de San e da pista lindeira que comunica coas instalacións deportivas de Vista Alegre, nesta ocasión e “despois de ter conversas con persoas do lugar”, trasladan a debate da Corporación media ducia de novas propostas relativas á Boliña.

Representantes do BNG de Boiro nunha imaxe de Canal Rías Baixas

1- “Que se proceda ao deseño dun plan urbanístico específico para o lugar da Boliña que respecte e potencie a súa idiosincrasia e que contemple a organización e recuperación de rúas e de accesos peonís, a limpeza de muros, fontes e lavadoiros e a solución dos problemas de inundacións”.

2- “Que se proceda ao establecemento de medidas que garantan a seguridade viaria no lugar da Boliña, que teñan por obxecto solucionar -tendo en conta os parámetros de seguridade viaria- a actual situación de risco de atropelos, a adopción de medidas encamiñadas a facer convivir o desprazamento a pé dos/as viandantes cos diferentes tipos de vehículos que por alí transitan”.

3- “Que se adopten as medidas necesarias para unha mellora da recollida do lixo e, en concreto, que se camiñe cara a implantación dun sistema máis respectuoso co medio como o é a instalación de composteiros comunitarios”.

4- “Que se remate o paseo fluvial do río Breiro, en concreto a parte do mesmo que correspondería ao seu paso polo lugar da Boliña”.

5- “Que se proceda ao acondicionamento da Área Deportiva de Vista Alegre, coa creación de aparcadoiros e a posibilidade de executar un acceso peonil que a conecte co Lugar da Boliña”.

6- “Que se adopten as medidas precisas para limpar e acondicionar o denominado rego do Breiro ao seu paso pola Boliña, a fonte de Berres e os camiños coñecidos como Cortiña do can e Camiño do Rexedor”.