Política de privacidade

I. INFORMACIÓN BÁSICA:

Información básica sobre a protección de datos.

Responsable
Grupo Código Cero Comunicación S. L.
Rúa dás Hedras nº4, 1º G,
15895, Milladoiro, Ames, A Coruña.
C.I. F: B15919947
Tlf: 981 530 268
Correo electrónico:

Categoría de datos
Datos de contacto e de carácter identificativo, e outros datos que nos proporcione.

Finalidade
A finalidade para a que se solicitan os datos será a de cada caso concreto, pero sempre terá como obxecto xestionar o servizo prestado por Grupo Código Cero Comunicación S. L. ao cliente dentro do marco da relación comercial que os une, enviarlle información e publicidade sobre ofertas, promocións, recomendacións e confeccionar novos produtos a partir das preferencias dos clientes.

Lexitimación
Consentimento do interesado.

Destinatarios
Non se efectúan cesións de datos a terceiros, nin estes transfírense internacionalmente. Sen prexuízo do anterior, os datos persoais serán accedidos por provedores de servizos.

Dereitos
Pode exercitar o seu dereito de acceso, rectificación, supresión, portabilidade e limitación do tratamento ante o responsable do tratamento. Así mesmo, poderá revogar o consentimento en calquera momento mediante comunicación dirixíndose a GRUPO CÓDIGO CERO COMUNICACIÓN S. L. Rúa dás Hedras, nº4, 1º G, 15895, Milladoiro, Ames, A Coruña, ou ben mediante correo electrónico a webmaster@codigocero.com.

Procedencia
Só tratamos os datos persoais que nos facilite.

II. INFORMACIÓN DETALLADA

A presente política de privacidade describe a forma en que Grupo Código Cero Comunicación S. L., tratará os datos de carácter persoal que nos proporcione, e que no seu caso solicitemos.

1. Datos persoais que tratamos
Tratamos datos persoais de carácter identificativo e profesional que nos proporciona a través da páxina web obarbanza.gal.
Poderemos tratar as seguintes categorías de datos persoais proporcionadas por vostede ao poñerse en contato con nos a través da web:
1.datos de carácter identificativo, como nome, apelidos e correo electrónico.
2.datos de carácter profesional, como empresa, cargo da empresa e datos de contacto.

2. Como e con que base tratamos os seus datos persoais
Os seus datos persoais serán tratados para as finalidades e coas bases lexitimadoras que se indican a continuación:
A finalidade para a que se solicitan os datos será a de cada caso concreto, pero sempre terá como obxecto xestionar o servizo prestado por Código Cero Comunicación ao cliente dentro do marco da relación comercial que os une, enviarlle información e publicidade sobre ofertas, promocións, recomendacións e confeccionar novos produtos a partir das preferencias dos clientes, sempre que o usuario houber outorgado consentimento expreso respecto diso.

III. OS SEUS DEREITOS

Ten dereito a que lle confirme se se están tratando ou non os seus datos persoais e, no seu caso, a solicitar o acceso aos datos persoais e a determinada información sobre o tratamento (fins, categorías de datos tratados e destinatarios, entre outros aspectos) (DEREITO DE ACCESO). Así mesmo, ten dereito a solicitar a rectificación dos datos inexactos (DEREITO DE RECTIFICACIÓN), así como a supresión dos mesmos cando, entre outros motivos, estes xa non sexan necesarios para os fins para os que foron recollidos (DEREITO DE SUPRESIÓN). En determinadas circunstancias (por exemplo, no caso de que o interesado impugne a exactitude dos seus datos, mentres se verifica a exactitude dos mesmos, poderá solicitar que se limite o tratamento dos seus datos, mentres se verifica a exactitude dos mesmos), poderá solicitar que se limite o tratamento dos seus datos persoais, sendo estes unicamente tratados para o exercicio ou a defensa de reclamacións (DEREITO A LIMITACIÓN DO TRATAMENTO).
Finalmente, ten a posibilidade de exercer o seu dereito á portabilidade dos datos, é dicir, a recibir os datos persoais nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica, e a transmitilos a outro responsable do tratamento sen que o responsable ao que llos facilitou impídallo, nos supostos legalmente previstos a estes efectos (DEREITO Á PORTABILIDADE DOS DATOS).
Poderá exercer os seus dereitos ou revogar o seu consentimento prestados na presente Política de Privacidade en calquera momento dirixíndose a Grupo Código Cero Comunicación S. L. con domicilio en Rúa dás Hedras nº4 1º G, 15895, Milladoiro, Ames, A Coruña, ou ben mediante correo electrónico CORREO ELCTRÓNICO Tamén terá dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos, especialmente cando non recibise satisfacción no exercicio dos seus dereitos.

IV. DESTINATARIOS DOS SEUS DATOS PERSOAIS

Non cedemos os seus datos persoais a ningún terceiro, nin os transferimos internacionalmente.

V. CONSERVACIÓN DOS SEUS DATOS PERSOAIS

Conservaremos os seus datos persoais mentres non revogue o seu consentimento e no seu caso polo tempo que resulte necesario para poder cumprir calquera obrigación legal que se derive do tratamento dos mesmos. Transcorrido devandito prazo, os seus datos serán suprimidos.

Revista en papel

Publicidade

Opinións

“Una vida para el recuerdo”. Manuel Dominguez

“Una vida para el recuerdo”. Manuel Dominguez

Me siento plácidamente en una butaca y más que soñar me pongo a mirar atrás, muchos años atrás, años vivido en una infancia llena de necesidades, pero pletórica de imaginación. Y sin llorar me pongo a recordar, aquellos barquillos en forma de cono o planos que en...

“Facer cola”. Xulio Xiz

“Facer cola”. Xulio Xiz

A venda de lotería polo Nadal provoca colas que se ata hai pouco se formaban os días previos ao sorteo agora, igual ca todas as celebracións, se amplían de maneira que xa hai que facelas para mercar un boleto que pode facernos ricos, de paso...

“El tiempo de la lluvia”. Alberto Barciela

“El tiempo de la lluvia”. Alberto Barciela

Llueve. El agua acaricia la tierra como una bendición, propiciando un ciclo natural que hace posible la vida. Sitibundos de buenas noticias, necesitados de regular ansiedades, secos de clima, áridos de carácter, muchos incluso desérticos de compañía, nos abrazamos a...

“O que non quedou na aldea, foise na alma”- Antón Luaces

“O que non quedou na aldea, foise na alma”- Antón Luaces

Dicir hoxe en día que Galicia é terra de migrantes é algo que non ten a máis mínima discusión. Consecuencia desta emigración foron as doazóns procedentes de xeito maioritario de países como Cuba, Arxentina, Uruguai, USA, México, Chile, etc., onde foron vivir...

“Una vida para el recuerdo”. Manuel Dominguez

“Andrés do Barro, en el recuerdo”. Manuel Dominguez

Este mes Andrés cumpliría 76 años. Andrés de alma gallega, logro caso único hasta hoy tener 4 discos en gallego, que fueron cuatro números uno. Realizo una película con Concha Velasco, fallecida recientemente. En aquella época en que el idioma gallego estaba...

“O que non quedou na aldea, foise na alma”- Antón Luaces

“E van tres: agora, Podemos”. Antón Luaces

Foron tempos de esperanza para moitos cidadáns españois. E en todos os casos, afogaron na orela. Na España democrática non teñen cabida os experimentos, a teor do acontecido cos intentos levados a cabo tanto no contexto nacional coma  no autonómico.   Desta...

O tempo