En febreiro comezan no Son as clases preparatorias para a obtención das Competencias Clave II

O Concello de Porto do Son vai poñer en marcha este mes de febreiro unha nova edición das clases preparatorias de balde para a obtención das Competencias Clave de Nivel II (lingua galega, lingua castelá e matemáticas). Segundo informan dende o Consistorio, a obtención deste título é requisito indispensábel para aquelas persoas que non teñen a Educación Secundaria Obrigatoria (ESO) e que desexen acceder a accións formativas conducentes a certificados de profesionalidade dese nivel. Para máis información podemos chamar ao teléfono 981867412 ou enviar un correo electrónico a jose.pazo@portodoson.gal.