O Concello e o profesorado de Boiro demandan un aumento do persoal cualificado en necesidades especiais

A concelleira de Educación de Boiro, María Outeiral, mantivo unha xuntanza cos equipos directivos dos centros de ensino locais para coñecer as súas demandas e necesidades de cara ao inicio do curso. Entre as demandas máis acusadas está a “do aumento de persoal cualificado que poida atender as necesidades educativas especiais do alumnado”.

Os docentes transmitíronlle a Outeiral que a cifra de estudantes con NEAE (Necesidades Específicas de Apoio Educativo) “aumenta ano a ano” e é elevada nos centros educativos de Boiro, polo “que é preciso que dispoñan de persoal especializado e que poida atender as necesidades educativas dunha maneira axeitada, atendendo ás demandas individuais de traballo destes alumnos”. Tamén fixeron saber que “a ausencia de persoal é máis acusada nos centros de Secundaria, xa que a falta de persoal impide cubrir a demanda que se ofrece de materias optativas e realizar desdobres”. A todo o devandito cómpre engadir que o feito de que Boiro sexa un municipio cuxa poboación está á alza, polo que os ratios de alumnado sexan cada vez máis elevados e “a merma de profesores impide que se poidan impartir materias específicas”.

O profesorado fixo saber que “as administracións educativas deben dispoñer dos medios necesarios para que os estudantes alcancen o máximo desenvolvemento persoal, intelectual, social e emocional e tamén asegurar os recursos necesarios para aqueles que requiran unha atención diferente á ordinaria.

O Concello de Boiro e a comunidade educativa do municipio, composta por ANPAS e representantes dos centros educativos, vén de reiterar a solicitude realizada á Consellaría de Educación, Xefatura Territorial e Inspección Educativa para “a revisión das necesidades reais dos centros de ensino e o aumento do persoal cualificado que poida atender as necesidades educativas especiais do alumnado”.