“O BNG, contra as cotas de pesca para o cerco” Anton Luaces

Cadrando coa publicación neste xornal dun artigo sobre a discriminación que padece a frota pesqueira do cerco de Galicia, o Bloque Nacionalista Galego (BNG) ven de dar un paso avante para tentar corrixir esa e outras situacións que marxinan, sen dúbida, aos cerqueiros galegos.

A portavoz de Pesca desa formación polìtica nacionalista, Rosana Pérez, xunto á deputada do Parlamento galego, Carmela González, e a portavoz do BNG en Europa, Ana Miranda, mantiveron un encontro con representantes da Asociación de Armadores do Cerco de Galicia (ACERGA). 

Nesta xuntanza abordaron, entre outros asuntos, a diminución das cotas de sardiña e xurelo, a supresión das exencións no combustible para o sector pesqueiro e as consecuencias da implantación da eólica mariña.Rosana Pérez remarcou a postura do BNG para “declarar non apta a costa galega para a instalación de parques eólicos mariños” dadas as singularidades da frota galega. Lembrou, neste sentido, que o PP e o PSOE abriron “a porta á eólica mariña” malia que o propio Parlamento europeo xa se pronunciou sobre as consecuencias negativas que ese tipo de instalación de aeroxeradores no mar “ten para a pesca”.

Insistiu tamén Rosana Pérez, en que unha das grandes preocupacións do sector “que vive básicamente de especies como a sardiña e o xurelo” e que se ve na obriga de asumir unha cota menor malia o número de embarcaciós, a potencia da súa actividade pesqueira e a ameaza de baixas cotas do xurelo para este ano na Zona 8C.O BNG presentará novas iniciativas no Parlamento galego diante das diferentes problemáticas  transmitidas polos representantes de ACERGA.Ana Miranda criticou o sistema de cotas que, dixo, “non resulta equitativo para a frota galega” e, específicamente, para o cerco. Dixo que dende o BNG van dirixirse á Comisión Europea e á Dirección Xeral de Pesca para lles trasladar as demandas dos responsables de ACERGA.

Explicou Miranda que “o Parlamento Europeo ten a obriga de velar polo reparto equitativo de cotas entre os Estados membros, pero tamén dentro dos propios Estados” e denunciou “o trato de favor no Estado español para unhas frotas en detrimentos doutras”.

Miranda reiterou que o BNG en Europa vai continuar reclamando “un sistema equitativo de cotas para que Galicia non continúe a ser a grande prexudicada neste reparto”.

O feito de que os nacionalistas galegos entren neste vieiro debera conducir, tanto en Europa como en Madrid, a unha seria reflexión sobre o motivo polo que tanto se lle nega a Galicia o papel que, en materia pesqueira, lle corresponde como verdadeira potencia que é neste eido tanto no marco estatal como no comunitario.