O Concello de Boiro elimina barreiras en Barraña

O Concello de Boiro compartiu novidades ao abeiro do seu traballo para suprimir as barreiras arquitectónicas que dificulten a circulación peonil en diversos puntos do municipio. En concreto, os operarios municipais están traballando estes dias por mellorar os accesos en todos os pasos de peóns da avenida de Barraña, que na actualidade, segundo lembra o Concello, presentaban complicacións de accesibilidade.

Os operarios municipais están dotando os pasos de peóns de ramplas de acceso ás beirarrúas dende a estrada para eliminar as dificultades a persoas con mobilidade reducida ou aqueles peóns que transitan co carros de bebé. A actuación responde a unha demanda veciñal e estase realizando nas beirarrúas de ambas marxes dende o cruce coa avenida da Constitución ata o campo de fútbol de Barraña.

Con esta actuación, engade o Concello, “estase a realizar unha mellora dos itinerarios peonís a través da adaptación das beirarrúas á normativa actual de accesibilidade, favorecendo o tránsito de persoas”.