Boiro contará cun inventario de árbores potencialmente senlleiras

O departamento de Medio Ambiente do Concello de Boiro está a traballar na elaboración dunha catalogación das árbores do termo municipal que teñan interese histórico, cultural, ambiental ou paisaxístico. O obxectivo desta iniciativa é “contar cun inventario local de árbores que poidan ser catalogadas como senlleiras”.

O Concello lembra que a Xunta dispón dun distintivo para as árbores de meirande valor e que, cada ano, convoca axudas para os municipios destinadas á súa conservación e mantemento. Así, malia que o termo municipal non dispoña aínda de ningunha entrada neste catálogo, si que se sentaron as bases, a nivel local, dun proceso de participación veciñal para identificar e catalogar diferentes árbores do municipio. Ao fío destes alicerces xa asentados, o departamento está a realizar un estudo previo daquelas árbores que poden chegar a ter o distintivo de sobranceiras (para o que será preciso avaliar criterios dendométricos como son a altura, o perímetro do tronco ou o diámetro da copa; e criterios biolóxicos, ecolóxicos e de situación) e poder realizar as solicitudes e que sexan catalogadas para a súa protección.