En marcha as tarefas de limpeza e desinfección no municipio boirense

Os operarios municipais de Boiro están realizando tarefas de desinfección e limpeza en tódolos núcleos de poboación, incidindo nos parques infantís, mobiliario urbano e principais rúas e prazas. Neste senso, esta mañá procedeuse coa fumigación de todo o núcleo de Boiro coa pulverización de solución desinfectante para, posteriormente, facer a limpeza das rúas con maquinaria especializada. Un proceso que se vai realizar de xeito periódico en tódolos núcleos do municipio.

Ademais, o persoal encargado de servizos varios e de limpeza viaria centra o seu labor na vía pública. As tarefas de desinfección e limpeza efectúanse incidindo, especialmente, en mobiliario urbano -parques infantís, bancos, papeleiras, contedores, etcétera-, así como na propia vía pública.

Preténdese así garantir as medidas de seguridade e saúde pública, previndo os contaxios por coronavirus.