Solucionado o asulagamento da Praza de España en Ribeira

A ribeirense Praza de España —a máis ampla da cidade de Santa Uxía— viña rexistrando frecuentes problemas de asolagamento. O Concello de Riveira vén de efectuar unha actuación en profundidade coa fin de buscar unha solución definitiva. Tal intervención consistiu na desmontaxe de toda a rede de drenaxe de augas pluviais para realizar unha limpeza a fondo dos tubos que a compoñen. De resultas deste labor apareceron no seu interior materiais impropios (de obra, especialmente, como por exemplo restos de morteiro) nesta clase de canalizacións. Unha vez reinstalado o sistema, de momento está a responder ben á actuación emprendida e non se están producir episodios de enchoupamento pese ás altas precipitacións caídas esta semana.

Prada de España en Ribeira