Sae adiante o orzamento municipal de Ribeira para o 2019

20190927. Esta tarde celebrouse en Ribeira un pleno extraordinario co obxectivo de proceder á aprobación inicial do orzamento xeral para o exercicio económico de 2019 que ascende a 22’3 millóns de euros. Esta sesión contou coa ausencia de Herminia Pouso, do PBBI.

Primeiramente ratificáronse os tres puntos a abordar, contando cos votos a favor do PP, PSdeG-PSOE e BNG, os votos en contra do PBBI e a abstención de Suma Ribeira.

En segundo lugar, tratouse a solicitude de acceso ao Fondo de Cooperación, a xuro 0, para o apoio ao financiamento de actuacións de rehabilitación e conservación do patrimonio construído en concellos de menos de 50.000 habitantes, para a adquisición dun inmoble emprazado na rúa de Galicia nº 93 do Concello, e para a súa posterior rehabilitación. Deste xeito, preténdese, de saír adiante a moción que levará o BNG ao pleno ordinario do luns 30, construír a nova Biblioteca municipal nesa parcela de máis de 400 metros cadrados. A cuestión foi aprobada coa consideración favorable de tódolos grupos municipais, exceptuando Suma Ribeira que votou en contra porque, segundo explicou o voceiro Xurxo Ferrón, “nós non dispoñemos a estas alturas dun estudo suficiente para ver que proxecto de biblioteca se querería instalar nese inmoble” e “a necesidade de que haxa unha biblioteca que estea ben dotada para o concello, eu creo que é unha discusión distinta ao que se nos plantexa coa compra deste inmoble.”

Finalmente, tratáronse a aprobación do límite de gasto non financeiro do ano 2019 e a aprobación inicial do orzamento xeral para o exercicio económico 2019. O alcalde Manuel Ruiz manifestou que o importe total do orzamento ascende a 22.319.867 euros e que a débeda sitúase en torno aos 6.000.000 millóns de euros (o 33’07%). Segundo indicou o rexedor, non se procedeu á súa aprobación con anterioridade por mor das eleccións, co obxectivo de non condicionar á nova corporación.

Manuel Ruiz fixo fincapé en que estes presupostos dan contido aos acordos plenarios que inflúen en moitos ámbitos, así como acompasar a execución orzamentaria aos números. Neste senso, expuxo os motivos destes números, que inciden en tres aspectos: persoal do Concello, gastos correntes e servizos públicos municipais, e as achegas e novas achegas para inversión.

O voceiro de Suma Ribeira, Xurxo Ferrón, sinalou que “o señor alcalde, sabendo a composición deste pleno, non falou antes, non negociou antes, non fixo partícipe a outros grupos, a parte de que el, subxectivamente, o alcalde e o grupo popular, son moi donos de pensar que teñen toda a razón na aplicación destes presupostos cos argumentos que din.”

O nacionalista Xosé Vázquez Cobas expresou que “a realidade é que o 90% dos orzamentos xa está executado”, polo que asegurou que traballará nese 10% restante.

José Manuel Vilas, do PSdeG-PSOE, apuntou a que “as eleccións foron en maio, vostede puido haber presentado estes presupostos en xuño, en xullo ou en agosto, e poderíamos miralo con máis tempo.”

O representante do PBBI, Vicente Mariño de Bricio, quixo saber como se solucionarán as dedicacións, engadindo que “a vostede este trámite permítelle, ao meu modo de ver, un lavado de cara a nivel político.”

No que respecta ao límite de gasto, este asunto foi aprobado cos votos a favor do PP, PBBI e PSdeG-PSOE, e a abstención do BNG e Suma Ribeira. En canto aos orzamentos municipais, saíron adiante co voto favorable do alcalde que desfixo o empate existente entre a favor do PP e en contra do PBBI, PSdeG-PSOE e Suma Ribeira, así como a abstención do BNG.

Os presupostos entrarán en vigor no mes de novembro despois da exposición pública.