Entrega de 2.500 unidades de semente de navalla á Confraría de pescadores de Ribeira para os bancos do Touro e Coroso

A Consellería do Mar entregou esta semana arredor de 2.500 unidades de semente de navalla á confraría de pescadores de Ribeira para a súa sementeira nos bancos de Touro e Coroso. Os exemplares – procedentes do Centro de Cultivos Mariños de Ribadeo, dependente do Centro de Investigacións Mariñas (CIMA)- tiñan un talle medio de 26 milímetros, son o resultado de algo máis de catro meses de estancia no criadeiro e xa foron trasladados ao medio natural.
Esta actuación enmárcase no proxecto de investigación Seguimento e adaptación non submareal de navalla e ameixa babosa, desde o criadeiro ao medio natural, co que colaboran as confrarías de Ribeira -que protagonizou a sementeira desta semana-, Cangas e A Pobra do Caramiñal. Estas dúas últimas entidades realizaron experiencias semellantes con anterioridade introducindo nos seus bancos lotes de navalla de características moi parecidas ás desta ocasión.
O Centro de Investigacións Mariñas avanza así na colaboración coas confrarías de pescadores co obxectivo de mellorar os procesos de produción de moluscos bivalvos en condicións controladas de criadeiro e reforzar as poboacións presentes nos bancos naturais. Neste segundo cometido ten un papel fundamental o propio sector pesqueiro pois son as entidades colaboradoras as que deben achegar aos investigadores información sobre o estado dos exemplares achegados, tanto no aspecto de supervivencia como de crecemento no medio natural.
Unha boa mostra do compromiso das confrarías con este tipo de accións é o interese manifestado pola de Ribeira para seguir con esta liña de traballo no futuro. Con ese fin, a entidade entregará proximamente ao Centro de Cultivos Mariños de Ribadeo exemplares adultos para que actúen como reprodutores e poder iniciar así novos cultivos larvarios cos que obter individuos do tamaño preciso para trasladalos ao mar.
A acción de investigación Seguimento e adaptación non submareal de navalla e ameixa babosa, desde o criadeiro ao medio natural comezou no ano 2021 cun orzamento de máis de 85.000 euros e está previsto que remate en decembro deste ano. Non obstante, a Consellería do Mar vai estudar a posibilidade de dar continuidade a esta investigación nos vindeiros exercicios.