O Concello de Ribeira convoca un proceso selectivo para unha praza de arquitecto técnico (o prazo remata o día 14)

O Concello de Ribeira convoca o proceso selectivo para a provisión en propiedade dunha praza de arquitecto técnico (funcionario de carreira) en desenvolvemento da Oferta de Emprego Público do ano 2020.

O sistema que rexerá o proceso é o de concurso-oposición, coa finalidade de cubrir unha praza pertencente á escala da administración especial, subescala técnica, clase superior, grupo A, subgrupo A2, nivel 23.

O prazo para presentar instancias entre as persoas interesadas en participar está aberta ata o próximo 14 de novembro.

As bases e o modelo de instancia pódense consultar na web do Concello.