Tres empresarios e dúas firmas da Pobra absoltos dos delitos de estafa e apropiación indebida

A sección sexta da Audiencia Provincial da Coruña absolveu a tres empresarios, a unha promotora e a outra firma da Pobra dos delitos de estafa, apropiación indebida e administración desleal ao considerar que non «consta acreditada a existencia de ningún prexuízo para as sociedades implicadas nin para os seus socios. Nin por parte dos asinantes das escrituras a intención de lucrarse de forma indebida ou menoscabar o patrimonio alleo”, indica o tribunal na sentenza, contra a que cabe presentar recurso.
A imputación foi feita pola Fiscalía e por unha acusación particular formulada por outra empresa.

O proceso comezou por mor dunhas operacións de compravenda de naves, parcelas e dun parque fotovoltaico efectuadas no ano 2013. Segundo detállase no auto da sentenza. As operacións foron escrituradas por un importe inferior ao convido polas partes.
Os maxistrados consideran que non consta, por parte dos asinantes das escrituras, «a intención de lucrarse de forma indebida ou menoscabar o patrimonio alleo». Contra a sentenza cabe presentar recurso de casación por infracción de lei.