O Liceo Marítimo de Ribeira crea “espazo Cultural” un proxecto multidisciplinar e transversal

Co propósito de contribuír á dinamización cultural, así como de abrir un novo cauce dentro das actividades da propia Sociedade, o Liceo Marítimo de Ribeira pon en marcha o proxecto “Espazo Cultural”.

Trátase dun proxecto de carácter multidisciplinar, transversal e polivalente no que caiban as artes, a formación, o ensaio, a divulgación, o debate, a creación, a expresión, exposicións, intercambios, etc. e, en xeral, calesquera actividades relacionadas cos distintos ámbitos da cultura.

Concíbese cunha vocación participativa e orientada, sempre dentro das posibilidades da entidade social, á comunidade na que se desenvolve a súa actividade xenérica (soci@s, Ribeira, Barbanza, Galiza), tanto na súa inspiración como na súa proxección.

A posta en marcha do “Espazo Cultural Liceo Marítimo” será en tres fases:

1 a.- Fase de creación, idea, proxecto e preparación: A partir da presente comunicación pública ata a aprobación pola Asamblea Xeral da Sociedade.

2a.- Fase piloto: Periodo de definición, desde a aprobación da Asamblea Xeral da Sociedade, coa duración que a mesma determine.

3a.- Fase de Consolidación: A partir do cumprimento do periodo da fase piloto, se procede, cunha vocación continua e cos prazos que a Asamblea determine.

Están previstas xa dúas actividades para o ano en curso: unha colaborativa de creación artística da que se dará conta en breve, e un debate literario conxuntamente coa presentación da última novela de Antonio Piñeiro, “Os acios tardegos”, programado para o venres 21 de outubro, as 20,30 hs. no salón principal da Sociedade.