O PSOE de Ribeira reclama unha posta a punto integral da estrada de Laxes-Carreira

O PSOE de Ribeira, a través do concelleiro José Manuel Suárez-Puerta Sirgado, presentou ao pleno da Corporación unha proposta relativa á estrada de Laxes-Carreira, que parte da zona da Mámoa entroncando mediante dous ramais á vía CP-7306 coa zona de Os Areeiros, e que, segundo a agrupación, “presenta un estado de conservación moi deficiente”.

E explican: “Nesta estrada o firme atópase moi deteriorado, con múltiples fochancas, en parte cubertas
con parches de conglomerado asfáltico mal executados e peor conservados, maleza invadindo as cunetas e o viario e medrando descontrolada nas beirarrúas”. Segundo indican, “é necesaria unha
actuación de renovación do firme e de roza da maleza nos 1.300 metros de lonxitude da vía, pola que circulan diariamente numerosos veciños, tanto por ter nela o seu domicilio habitual como para dirixirse desde o núcleo de Ribeira a Castiñeiras ou Aguiño ou viceversa”.

Polo anteriormente exposto, o Grupo Municipal de PSdeG-PSOE realiza a seguinte proposición:

-Que por parte do Goberno Municipal sexan orzamentas e executadas as medidas necesarias para a renovación do firme da estrada de Laxes e a roza da maleza tanto nas cunetas como nas beirarrúas co fin de devolver a este vía o estado de funcionalidade e decoro do que nestes momentos carece.