“Desmontando mitos” – Manuel Domínguez


Albert Einstein é quizá o científico mundialmente máis coñecido polo desenvolvemento da Teoría da Relatividade que revolucionou a ciencia coñecida ata o século XX. O 10 de decembro de 1921 o físico alemán Albert Einstein recibiu o Premio Nobel de Física, polas súas explicacións sobre o “efecto fotoeléctrico” e as súas numerosas contribucións á física teórica. Finalmente, en 1921 Einstein recibe o Premio Nobel, do que entrega a contía a Mileva, tal e como estipularan no divorcio. Ela investirá o diñeiro en tratamentos psiquiátricos para Eduard, o fillo de ambos, ao que lle diagnostican unha enfermidade mental.

Cal é a importancia da súa esposa Mileva nas investigacións de Einstein, pois achegaremos datos, xa que se di e non sen razón que sen a achega de Mileva, Einstein non chegaría a tal achega.

Di a nai de Mileva despois dunha visita Zúric ”Non sabía que Mitza nome familiar, fora tan apreciada, viñan a casa as persoas máis intelixentes e máis grandes do mundo e nunca querían empezar a falar antes que chegase Mitza, ela adoitaba a apartarse a escoitar, apenas empezaba a falar todos volvíanse cara a ela e anotaban todo o que ela dicía”.

Definamos un pouco ao científico.

En 1996 póxase unha carta onde el pon estas condicións para seguir convivindo:

“Terás que encargarte da miña roupa, que me sirvan 3 comidas diarias, o meu dormitorio e estudo sempre en orde, debes renunciar a todo tipo de relaciones persoais, excepto as necesarias para as relacións sociais, non me debes pedir que me sente contigo ou che leve de viaxe, non debes esperar afecto da miña parte, responder cando te dirixa a palabra”.

Así era Einstein. Leváballe manuscritos para que ela os corrixise e anotase o pertinente. As celebracións dos logros da Einstein de 1905 están inseparablemente unidas á reaparición de Mileva, este rescate non foi casual, nin este nin a polémica que suscitou a reivindicación da súa autoría científica. Os novos tempos van dando á muller o lugar que lle pertence.

En 1901 Albert escríbelle: “Que feliz e orgulloso estarei cando xuntos culminemos con éxito o noso traballo sobre o movemento relativo. Cando vexo a outra xente é cando me dou conta do que vales”.

Evidentemente el non era nin a sombra de Pierre Curie, que deu recoñecemento á súa esposa, M Curie, Nobel de Física 1903, Nobel Química 1911.

É un breve demostrativo resumo, onde as mulleres foron semente, fundación e tellado nas investigacións doutros homes, onde as mulleres foron silenciadas, e non foron tratadas como seres humanos, onde a súa intelixencia foi roubada, silenciada, cando a maior riqueza é gozar de éxito da compañeira de viaxe.

Honra a quen honra merece.