A Xunta impulsa a primeira Lei de Ordenación do Litoral de Galicia para conseguilo pleno autogoberno sobre a súa costa

15 Setembro 2022

O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, anunciu hoxe que a Xunta impulsará a redacción da que será a primeira Lei de ordenación do litoral de Galicia. Trátase, segundo explicou, dunha normativa que nace co obxectivo principal de buscar o autogoberno pleno e a ordenación da franxa costeira e de asumir o papel de xestión que lle corresponde no exercicio dunha das súas competencias exclusivas máis significativas e identitarias. “Tal e como avalou o Consello Consultivo temos plena capacidade para a xestión do noso
litoral. Ninguén coñece a costa galega mellor que os propios galegos”, subliñou o titular do Executivo galego.
Fronte ás últimas medidas e reformas aprobadas polo Goberno central desde 2018, co fin de impoñer unha interpretación cada vez máis restritiva da Lei de costas, Rueda subliñou que a decisión avaliada hoxe polo Goberno galego quere dar certezas ás empresas e proxectos do litoral. Neste sentido, cómpre lembrar os cambios introducidos na duración das concesións no dominio público a través da Lei de cambio climático, ou a modificación neste verán do Regulamento de costas, que elimina na práctica a posibilidade de prórroga extraordinaria para as industrias do mar.
Igual que xa fan outras comunidades, Rueda explicou que o Goberno autonómico quere resolver cunha norma propia e adaptada á realidade galega os problemas que está a provocar esta situación desde o punto de vista da xestión da franxa litoral e do exercicio das políticas públicas autonómicas, xa que o criterio do Estado a este respecto “está a poñer en risco proxectos estratéxicos para a nosa comunidade, industrias clave para Galicia e mesmo o modo de vida de moitos galegos e galegas”.
En consecuencia, os obxectivos que busca a Xunta coa futura lei son regular a franxa litoral desde unha tripla perspectiva ambiental, social e económica, achegando ademais para a súa elaboración o coñecemento e a experiencia de quen mellor coñece a costa galega.
Así mesmo, a normativa promóvese para outorgarlles seguridade xurídica aos titulares de instalacións xa existentes no dominio público marítimo-terrestre ou que queiran implantarse nela, e definir para tal fin que actividades e usos pode albergar cada zona da costa a través dunha planificación por tramos segundo as características de cada unha.
Con estes obxectivos de partida, o Consello da Xunta de Galicia acordou hoxe someter á consulta pública previa durante un mes a elaboración da Lei de ordenación do litoral de Galicia. Unha vez finalizado este trámite, que comezará o día 16 de setembro, a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda abrirá unha rolda de contactos con todos os sectores afectados pola regulación costeira para tentar buscar o máximo consenso ao redor do futuro texto normativo.
En todo caso e tendo en conta que hoxe se deu o primeiro paso para a elaboración da futura norma, o anteproxecto deberá incluír entre os seus contidos a definición e concreción da franxa costeira sobre a que Galicia ten competencia exclusiva e regulará o sistema de planeamento do litoral, dun modo xerarquizado e diferenciado, tendo en conta que non todas as zonas se poden planificar de igual xeito.
Así mesmo e con respecto aos usos e ás posibilidades de ocupación da costa, identificaranse as actividades estratéxicas e prioritarias para Galicia nesta franxa co fin de ordenar o seu desenvolvemento con espazos adecuados e garantindo a protección do litoral; xestionaranse as actividades permitidas, definindo os criterios para outorgar novas concesións e autorizacións; e regularanse os posibles cambios de uso na zona de servidume de protección co fin de recuperar edificacións costeiras tradicionais de gran
valor para Galicia como elementos claves da historia e da fisionomía do seu litoral.
Tamén, e co fin de avanzar na simplificación administrativa, a futura lei regulará un procedemento integrado para o exercicio de actividades na franxa litoral, que permita obter nun único trámite os diferentes permisos ou autorizacións que sexan necesarios.

Outros artigos

Publicidade

Revista en papel

Opinión

“A vivenda” – José Manuel Pena

“A vivenda” – José Manuel Pena

É un ben de mercado para o negocio particular ou un dereito básico, fundamental e humano, como pode ser a educación, a sanidade, a prestación por desemprego ou a xubilación? A vivenda, en Galicia e no resto de España, continúa sendo un negocio e un ben de...