A comarca contará con 6 novos médicos de atención primaria

Centro Saúde Palmeira

Os novos médicos conforman a nova categoría creda polo SERGAS e que accederon á praza a través do concurso de méritos. En Galicia serán 106 , na área sanitaria de Santiago 16 e na comarca do Barbanza 6.

A Consellería de sanidade asegurou que os novoss médicos incorporaranse antes de que remate o mes de setembro. As prazas que ocuparán os novos titulados son as denominadas de difícil cobertura xa que nin nas oposicións ordinarias nin nos concursos de traslados logran cubrirse.

Os centros de saúde que se reforzarán son A Pobra, Boiro, Rianxo(2), Ribeira e Ribeira-Palmeira-Corrubedo.

As novas incorporacións deberán realizar unha media de dúas gardas o mes nos puntos de atención continuada, ademais da súa xornada habitual nos centros de saúde.

Centro de Rianxo