Os corpos de seguridade lembran a prohibición da acampada libre e o emprego de lume en San Ramón

Un decreto da Xunta de Galicia para a ordenación dos campamentos de turismo non permite a acampada libre fora dos campamentos turísticos autorizados pola administración autonómica.

Boiro acolle entre os días 30 de agosto e 4 de setembro os festexos de San Ramón de Bealo. Os festexos celébranse na contorna da capela de San Ramón, en terreos forestais de titularidade privada, nos que, segundo establece a normativa vixente, non se permite e acampada libre nin o uso de lume.
O Concello de Boiro celebrou esta semana unha xunta de seguridade para avaliar as medidas que se van levar a cabo para un bo desenvolvemento dos festexos, na que as forzas e corpos de seguridade alertaron das prohibicións establecidas pola lexislación vixente e que serán sancionadas. A regulación deste tipo de medidas é competencia da Xunta de Galicia.
Neste senso, lémbrase que segundo o artigo 1.4 do decreto 159/2019 do 21 de novembro da Xunta de Galicia, a acampada ao aire libre non está permitida fora dos campamentos de turismo autorizados pola Administración turística de Galicia.
Do mesmo xeito, e atendendo á situación de risco alto de incendios forestais e segundo o establecido no artigo 36.1 da Lei 3/2007 do 9 de abril de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia, non está permitido realizar fogueiras de recreo ou ocio para a preparación de alimentos, así como empregar equipamentos de queima e combustión destinados á iluminación ou elaboración de alimentos.
As forzas e corpos de seguridade alertaron durante a Xunta de Seguridade, da importancia da cidadanía de cumprir con estas medidas e da interposición de sancións no caso de incumprimento. O Concello de Boiro non toma parte nas decisións particulares nin tampouco nas actuacións dos forzas e corpos de seguridade de ámbito autonómico e nacional.
O Concello de Boiro colabora con recursos económicos e persoais para a realización dos festexos e que estes se desenvolvan sen incidencias. Rógase a colaboración de todos e todas para que as celebracións de San Ramón de Bealo transcorran da mellor forma posible.