Ofertas para as obras dende a Eirexa de Oleiros a Gándara e no camiño de Meiladín


Eirexa- Gándara

O Concello de Ribeira informa de que a mesa de contratación procedeu á apertura das ofertas correspondentes a unha dobre actuación consistente na mellora do firme no camiño da Eirexa a Gándara e no camiño de Meiladín, que están situados nas parroquias de Oleiros e Olveira, respectivamente.
De dita apertura despréndese que o primeiro dos lotes (camiño da Eirexa a Gándara) suscitou un total de seis ofertas, en tanto que no lote número dous (camiño de Meiladín) foron cinco as ofertas presentadas.
Esta actuación está orzamentada en 67.056,22 euros e conta cunha subvención da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader) ao abeiro do Plan de Mellora de Camiños Municipais de Acceso a
Parcelas Agrícolas 2022-2023.
No que camiño da Eirexa a Gándara, de 660 metros de lonxitude, ten un firme de aglomerado asfáltico deteriorado. As obras de mellora previstas contemplan o desbroce e limpeza da vexetación, a
aplicación dunha subbase de zahorra, a regularización do camiño con aglomerado en quente nas zonas de baches e desconchados, e a extensión dunha nova capa de aglomerado en quente de cinco
centímetros de espesor en toda a lonxitude e ancho do vial.
No que se refire ao camiño de Meiladín, de 445 metros de longo e feito de aglomerado asfáltico o seu estado de conservación tamén é defectuosa. As obras de mellora prevén o desbroce e limpeza da
vexetación, a preparación das marxes do camiño, a regularización do mesmo botando aglomerado en quente nas zonas de baches e desconchados, a aplicación dunha subbase de zahorra nas marxes e
a extensión dunha capa de aglomerado en quente de cinco centímetros de espesor en toda a lonxitude e ancho do vial.

Meiladín