O PSOE de Ribeira pregunta ao Concello polos traballos realizados nunha parcela de Xarás

O Grupo Municipal Socialista PSdeG-PSOE, a través do seu voceiro-concelleiro José Manuel Vilas, presentou ao pleno da Corporación unha pregunta sobre unha parcela de Xarás na que se están a realizar traballos de recheo e nivelación, que, segundo indican, “sobrepasa ao noso entender a
altura permitida no solo rústico de protección forestal; alterando o perfil natural solo, e posiblemente tamén dos acuíferos do río das Bouciñas”.

O PSOE tamén di ter coñecemento doutros dous movementos de terras no lugar de Laxes-Pedra da Sombra, así como no Gouchal-Vixán, en Carreira.

En base a todo isto, os socialistas lanzan as seguintes preguntas:

-Que se pretende facer en ditas parcelas, e por que se está alterando a topografía natural do terreo, e entorno fluvial (especialmente no Gouchal)?

– Que por parte de quen corresponda, delegación de medio ambiente, urbanismo, ou alcaldía, se informe do motivo destas actuacións en solo rústico?

– Teñen o permiso pertinente para realizar estas accións?