Luz verde ao proxecto de trazado da variante de Ribeira cun investimento de 10,3 millóns

O Presidente Rueda na rolda de prensa posterior o Consello da Xunta

O Goberno galego dou luz verde á aprobación do expediente de información pública, do proxecto de trazado e de estudo de impacto ambiental da variante de Ribeira, que conta cun investimento de 10,3 millóns de euros (incluído o custo de expropiacións).
O obxectivo é dotar ao núcleo urbano de Ribeira dun novo vial que, de oeste a sur, conecte a autovía do Barbanza e a AC-550 coa estrada da costa.

Así, fíxase o deseño dunha estrada que, rodeando Ribeira polo oeste, conecta o final da autovía do Barbanza ao norte, coa estrada da costa (DP-7307) ao sur. O trazado parte do polígono de Xarás, con actuacións como a construción de cinco glorietas.

Para acadar este obxectivo, o proxecto da variante recolle o desefio dun nova v1ar10 rodeando Ribeira polo oeste, conectando as estradas DP-7301 ao norte coa DP-7307 ao sur do municipio.

0 nova trazado parte das proximidades da glorieta do polígono de Xaras, ao norte de Ribeira, na confluencia da estrada AC-550 ea autovfa AG-11, discorrendo cunha alifiaci6n norte-sur, ata aproximarse a trama urbana de Ribeira.

Posteriormente, desprazase cara ao suroeste, rodeando a citada trama urbana, para continuar con alifiaci6n oeste-este ata conectar coa estrada da costa, a citada DP-7307.

0 trazado divfdese en tres tramos de acordo coas distintas caracterfsticas da zona: un primeiro, desde o punto quilometrico 0 ao 1+200; o segundo, entre os puntos 1+220 e 2+140; e o terceiro, do 2+140 ata o final.

As obras previstas comprenden a construci6n de cinco glorietas, asf coma a execuci6n dun paso inferior para manter o trazado de vfas existentes sabre as que atravesa a nova traza. Tamen se acometeran dous viadutos e seis muros.

Tramitaci6n

0 proxecto de trazado e estudo de impacto ambiental foi aprobado provisionalmente en xaneiro de 2020 e, posteriormente, foi sometido aos tramites de informaci6n publica e informe das administraci6ns afectadas.

As administraci6ns consultadas foron Augas de Galicia, a Direcci6n Xeral de Patrimonio Cultural, a Direcci6n Xeral de Calidade Ambiental e Cambia Climatico, a Direcci6n Xeral de Patrimonio Natural, o Institute de Estudos do Territorio, a Direcci6n Xeral de Emerxencias e Interior, a Deputaci6n da Corufia e o Concello de Ribeira, que remitiron os seus correspondentes informes sectoriais.

A Axencia Galega de lnfraestruturas avaliou os ditos informes sectoriais, aos cales lles deu resposta.

Ademais do proxecto de trazado, tamen se someteu a informaci6n publica o estudo de impacto ambiental da actuaci6n, dando coma resultado a declaraci6n de impacto ambiental favorable par parte do organismo competente.

A Xunta, unha vez analizadas as achegas presentadas, incorporou ao proxecto as consideraci6ns oportunas, entre elas, a petici6n do Concello de desprazar a glorieta prevista inicialmente a altura da rua Marino, no punto 1+340, ata a altura da rua Ameneiro, no punto 1+240, mantendo, en calquera caso, a conexi6n da rua Marino co nova viario mediante unha intersección.