Concentración parcelaria do monte en Dodro

No día de onte, 1 de agosto de 2022, no Salón de Plenos do Concello de Dodro, tivo lugar a
reunión do pleno da Xunta Local da zona de Concentración Parcelaria de Dodro-Laíño II
correspondente ao monte das parroquias de Santa María de Dodro e San Xoán de Laíño, co
obxecto de informar o acordo de reestruturación parcelaria, acto que presidiu o xefe
territorial da Consellería do Medio Rural da Coruña, coa asistencia de propietarios membros da
xunta local, técnicos da consellería, persoal da empresa adxudicataria e o alcalde de Dodro.
Datos resumo do Acordo:

No propietarios totais 1.019
Superficie total a concentrar (en ha) 454
Datos comparativos da concentración: ANTES DESPOIS
No total parcelas/fincas 8.973 1.378
No medio parcelas/fincas por propietario 8,81 1,35
Superficie media das parcelas/fincas 5-06 32-26

A data de reunión cos propietarios e a exposición dos planos para a súa revisión será o
vindeiro 19 de agosto de 2022. Asemade, prevese para o mes de decembro a colocación dos
correspondentes marcos de delimitación das parcelas.
Con este acordo retómase un proceso paralizado polas decisións adoptadas polo anterior
goberno municipal que motivaron a exclusión, ou no seu caso a inclusión, de determinadas
parcelas afectadas polo polígono industrial.