Comezaron os traballos para recuperar o río Pedrín e crear unha senda turístico-fluvial

O Concello de Ribeira informou do inicio das obras para recuperar medio-ambientalmente o río Pedrín, na contorna do Parque Periurbano, que se vai poñer en valor cunha senda turístico-fluvial. Esta actuación enmárcase na EDUSI Máis Ribeira Atlántica, que está co-financiada polo fondo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) dentro do Programa Operativo Plurirrexional de España (POPE) 2014-2020. Execútase na liña de actuación 14 da EDUSI Máis Ribeira Atlántica denominada Posta en valor do patrimonio cultural, natural e turístico.

A actuación está sendo desenvolvida pola empresa Zona de Obra O Rosal S.L., que iniciou os traballos de roza na marxe inferior do regato. A execución da actuación suporá un investimento de 94.426,52 euros e o prazo son seis meses. A idea é devolver o esplendor ao devandito arroio, de importancia estratéxica por estar situado preto do centro urbano de Ribeira e no principal pulmón verde da cidade, o Parque Periurbano. O seu percorrido comeza no Monte Castro e descorre cara ao Parque Periurbano de San Roque, no que se sitúa un antigo lavadoiro que é, actualmente, un refuxio para varias especies de anfibios. Desde ese lugar o curso de auga descende até o centro urbano, por onde vai xa canalizado e soterrado.

O Concello de Ribeira, a través do proxecto Máis Ribeira Atlántica 2020 pretende recuperar a riqueza natural e cultural da conca alta do arroio a través dun proxecto que inclúe non só a recuperación propia do curso fluvial (limpeza do leito e da ribeira), senón tamén a proxección dun percorrido a través da servidume de tránsito do regato.

O obxectivo principal desta actuación será a recuperación da riqueza ambiental da contorna e do propio leito do arroio Pedrín. Para iso vanse efectuar unha serie de actuacións:

• Roza de vexetación accesoria, retirada de vexetación morta (incluídas, de ser caso, as árbores caídas), e eliminación de vexetación exótica e/ou invasora, na zona de dominio público hidráulico e de servidume do arroio Pedrín.

• Detección de puntos de contaminación que poidan afectar o arroio e, de ser caso, medidas para a súa corrección.

• Restauración da vexetación de ribeira autóctona en todo o tramo do río obxecto do proxecto.

• Análise do réxime hidráulico e hidrolóxico do río Pedrín e das zonas inundables.

Para contribuír á posta en valor do arroio , da súa riqueza natural e cultural, o proxecto inclúe os movementos de terra (desmontes e terrapléns), a súa nivelación e compactado e a colocación ao tresbolillo de tocos de madeira cada 9 m para marcar o itinerario, na marxe esquerda do arroio Pedrín. Será un itinerario turístico fluvial que ten en conta a disposición topográfica do terreo en cada parte do curso do río “coa finalidade de adaptar as características da senda aos seus atributos naturais”, informou o Concello.

Dous ramais

O itinerario descorre ao longo do río cunha lonxitude de 685 metros. Complétase a senda, cun acceso cara o núcleo de Frións (acceso sur) a través dunha parcela de titularidade municipal, localizada na paraxe de Granxa, cuxo ramal terá unha lonxitude de aproximadamente 200 metros e con outro ramal (acceso norte), duns 135 metros, que conecte coa parte baixa do Parque Periurbano de San Roque.