Ambar organiza unhas Xornadas sobre Información Xurídica

A Sala Carballeira do centro de recursos da Asociación Ambar das Persoas con Diversidade Funcional foi este 30 de agosto o escenario dunhas Xornadas de Información Xurídica financiadas pola Secretaría Xeral da Igualdade da Xunta de Galicia. Pablo Ferreirós, especialista en materia xurídica, foi quen levou a cabo esta sesión divulgativa, na que explicou as últimas modificacións introducidas pola Lei 8/2021, de 2 de xuño (pola que se reforma a lexislación civil e procesual para o apoio ás persoas con discapacidade no exercicio da súa capacidade xurídica), poñendo o foco nas modificacións que esta lei supón no eido da capacidade de obrar e a figura de titor/curador legal.

Estas xornadas estiveron dirixidas a mulleres con diversidade funcional e a familias que tiveran persoas con diversidade funcional ao seu cargo, de toda a comarca do Barbanza, na procura de mitigar o descoñecemento ao respecto dos cambios da nova lei, e promovendo o acceso á unha información á que moitas mulleres en situación de especial vulnerabilidade poden ter dificultades de chegar.

Acudiron a esta xornadas 29 persoas: un grupo formado por familiares, persoas usuarias e profesionais do centro. Entre os asistentes estiveron presentes Milagros Rey, presidenta de Ambar; Helena Teira, coordinadora xeral; Rosana Olveira, coordinadora dos servizos de atención diúrna; Alicia Romero, secretaria da Asociación Ambar e Zeltia Iglesias, técnica de inclusión do centro.

As persoas profesionais inscritas nas xornadas tiveron oportunidade de actualizar as súas competencias nesta materia para deste xeito poder mellorar a súa atención individualizada ás persoas usuarias e familias.

A información foi adaptada para a súa mellor compresión e accesibilidade, solucionando aquelas dúbidas que xurdiron acerca das novidades expostas neste tipo de trámites, así como outros aspectos que as mulleres usuarias e as súas familias necesitasen co obxectivo de incidir na mellora do exercicio dos seus dereitos e, tamén, permitíndolles exercer as súas obrigas xurídicas con pleno coñecemento.