Adxudicados os traballos para renovar o pavimento das rúas Chaprado e Ceboleira, en Corrubedo, e dotallas de pluviais e saneamento

O Concello de Ribeira informou da adxudicación dos traballos para renovar o pavimentado e dotar dos servizos municipais de pluviais e saneamento ás rúas Chaprado e Ceboleira, ambas localizadas na parroquias de Corrubedo. Dende o Goberno local explican que na actualidade a rúa Chaprado ten un pavimento de aglomerado asfáltico e non conta con servizos de saneamento nin rede de pluviais, en tanto que a rúa Ceboleira contén un pavimento de formigón e tampouco posúe os servizos aludidos.

A rúa Chaprado en Corrubedo

Na rúa Chaprado vaise instalar un colector de PVC corrugado polo centro da calzada para a canalización de pluviais e un colector de PVC liso para o saneamento. Ademais, aplicarase un pavimento de formigón intercalado con franxas de lousas de granito.

No que respecta á rúa Ceboleira, disporase tamén un colector de PVC corrugado e outro de PVC liso, e no que se refire ao pavimento aplicarase unha solución de formigón.

De entre as 14 ofertas presentadas, a empresa na que recaeu a contratación desta obra foi Mantido S.L. de acordo cunha proposta de 88.044,13 euros, IVE incluído. A actuación está enmarcada no o Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal POS+2021 aprobado pola Deputación. O prazo de execución son tres meses.