Sae a exposición pública o regulamento da Mesa de Mobilidade de Ribeira

06 Xullo 2022

Tal e como sae anunciado no BOP deste 6 de xullo sométese a exposición pública a aprobación do regulamento de funcionamento da nova Mesa de Mobilidade de Ribeira, que vén substituír á anterior mesa de peonalización ampliando os seus membros e obxectivos. De acordo co seu texto inicial, o carácter deste órgano de participación é “informativo e consultivo”, tendo como función principal a de “asesorar ao Concello no concernente ao deseño das súas políticas de mobilidade”. Amais, unha das súas funcións principais é a de facilitar a información necesaria aos seus integrantes que permita ter o maior coñecemento posíbel sobre a mobilidade, e fomentar a deliberación como paso previo ao debate.

A Mesa da Mobilidade está formada polo plenario e polas comisións de traballo que se consideren. O plenario é o órgano motor da Mesa da Mobilidade, que procura o seu funcionamento: é o espazo onde se poñen en común os resultados da actividade das diferentes comisións de traballo (conclusións, propostas, etc.) para o seu debate e, se cadra, a súa aprobación. Estará formado polos seguintes integrantes permanentes:

• Presidente: alcalde/sa.

• Vicepresidente: concelleiro/a de Medio Ambiente, tráfico ou persoa na que delegue.

• Secretario: secretario/a do Concello ou técnico/a de administración xeral no que delegue.

• Concelleiros/as de Infraestruturas, Urbanismo, Educación, tráfico e Protección civil, Promoción e dinamización económica

• Técnicos/as municipais ligados a cada unha destas áreas ou concellerías.

• Policía Local.

• Un/a concelleiro/a ou representante de cada un dos grupos políticos da Corporación.

• Un/a representante das asociación de veciños.

• Presidente/a da Asociación de Empresarios e Comerciantes.

• Un/a representante dos sindicatos.

• Presidente/a Asociación de Taxi.

• Empresas de transporte suburbano, interurbano e escolar con presenza na cidade.

• Concesionario do guindastre.

• Representante de aparcamentos públicos se houbese.

• Asociacións de persoas maiores.

• As Asociacións de PMRs do concello (Persoas con Mobilidade Reducida).

• Un/a representante de peñas ou clubs cicloturistas.

• No seu caso, expertos asesores en mobilidade urbana. Colexios Profesionais de Enxeñeiros de Camiños, Canles e Portos, e Arquitectura, e outros que a Corporación estime pertinente.

• Para o caso das asociacións, colectivos e colexios profesionais, a representación na Mesa estará confiada a un titular por cada colectivo e a un substituto ante a ausencia de aquel. As reunións do plenario serán presididas polo/a alcalde/sa, e en ausencia do mesmo, a persoa na que delegue.

Son funcións do plenario, entre outras, establecer/modificar as normas internas de funcionamento da Mesa de Mobilidade; definir e constituír as comisións de traballo que se consideren; definir os obxectivos xenéricos e específicos da Mesa de Mobilidade; e definir os obxectivos e o plan de traballo das diferentes comisións; amais de elevar os resultados do traballo das comisións e do mesmo plenario aos órganos do Concello para os cales a Mesa da Mobilidade debe ser un órgano asesor.

Aprobación definitiva do PMUS

Por outra banda, tamén sae anunciado no BOP a aprobación da revisión do Plan de Mobilidade Urbana Sustentábel de Ribeira, neste caso con carácter definitivo logo de ser resoltas as alegacións.

Outros artigos

Denunciada unha onda de roubos no centro de Ribeira

Veciños de varias rúas do centro de Ribeira denuncian que nos últimos días producíronse varios roubos en coches, así como pequenos furtos que sementaron a inseguridade nesta zona. Unha das vítimas foi o propietario dun turismo ao que lle rebentaron unha lúa da parte...

+

Publicidade

Revista en papel

Opinión

“Reto astrolabio”. Alberto Barciela

“Reto astrolabio”. Alberto Barciela

El mar merece respeto, aun así reclama y admite audacias, quizás motivadas por el horizonte casi infinito. El ser humano, en la búsqueda de sí mismo, de completar inquietudes y afanes, de responder a su curiosidad, acepta con gusto el reto de los nuevos rumbos,...

“Paz e despois gloria”. Luís Celeiro

“Paz e despois gloria”. Luís Celeiro

Eles tamén ganaron, aínda que desta vez, como noutras ocasións, houbo perdedoresagochados detrás do parapeto da verborrea ou dese inmenso muro de silencio. Taménhoubo quen, con tristura e desacougo, admitiu a derrota e parece que está en disposiciónde intentalo...