Oferta de Emprego en Rianxo para a contratación de socorristas

O Concello de Rianxo, en colaboración coa Consellería de Emprego e Igualdade, vai presentar unha oferta de emprego no Servizo Público de Emprego de Galicia na súa oficina de Boiro para a contratación de socorristas dentro do Servizo de Vixilancia de Praias.

Os traballadores e traballadoras que se contraten deberán “ser persoas desempregadas inscritas no Servizo Público de Emprego de Galicia como demandantes non ocupados e estaren dispoñíbeis para o emprego”. Terán preferencia, en todo caso, os colectivos con especiais dificultades de inserción laboral e, se é o caso, aqueles que teñan prevista a realización deste tipo de medidas no seu itinerario de inserción profesional.