O polígono de Xarás mellorará as instalacións de pretratamento de augas

A Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación a Xunta
vén de confirmar ao Concello de Ribeira a concesión dunha subvención destinada a executar melloras funcionais e de operación nas instalacións de pretratamento de augas residuais do polígono
industrial de Xarás, situadas no Touro.
Neste senso, o proxecto que se vai executar comprende a construción dunha cámara de desarenado previa á estrutura de desbaste e cámara de carga do emisario, así como o recrecido da cuberta para dispoñer dunha maior altura libre (de 8,46 a 9,66 metros) que facilite os labores de mantemento.
Tamén se contemplan actuacións adicionais relativas á adaptación de pasarelas, barandillas, elementos de acceso e conexións de conducións á nova xeometría proxectada para o conxunto da cámara
de carga e pretratamento do emisario.
A subvención concedida pola Xunta ascende a 96.000 para unha actuación orzamentada en 116.112 euros.
O prazo de execución da obra son catro meses, tendo que estar rematada e xustificada antes do vindeiro 31 de outubro segundo as condicións da achega.