Convocada en Ribeira unha bolsa de emprego inclusiva para contratar seis peóns

O Concello de Ribeira anunciou a través do Boletín Oficial da Provincia o proceso selectivo para a contratación temporal de seis peóns destinados á prestación de servizos básicos municipais, financiada pola Deputación da Coruña a través do programa PEL-Concellos 2022. Para tal efecto, formarase unha bolsa de emprego co obxecto de seleccionar, por concurso-oposición, seis persoas desempregadas en risco de exclusión social para a súa posterior contratación como peóns.

As tarefas a realizar consisten na conservación e mantemento de bens municipais e substitución das deficiencias detectadas en infraestruturas municipais como: arranxos de vías e beirarrúas coa finalidade de mellorar a súa accesibilidade, colocar a nivel as tapas da rede de sumidoiros, reparación de pequenas fochas ou substitucións parciais do pavimento producidos polo uso continuo por parte dos vehículos e pola climatoloxía adversa, limpeza viaria das rúas municipais e limpeza e mantemento das zonas verdes e cunetas, arranxo dos accesos aos núcleos de poboación, mantemento de mobiliario de madeira e calquera outra propia da súa capacitación profesional, e vinculada co eido competencial no que se integra.

As solicitudes presentaranse no Rexistro Xeral do Concello durante o prazo de sete días hábiles contados a partir deste mércores 8 de xuño.