O PSOE de Ribeira pide a reparación dun muro na rúa Alcalde Fernández Bermúdez

O grupo socialista de Ribeira, a través do concelleiro José Manuel Suárez-Puerta Sirgado, presentou un rogo para ser tratado no vindeiro pleno da Corporación relativo ao estado no que se atopa un solar da rúa Alcalde Fernández Bermúdez, en pleno casco urbano de Santa Uxía, onde existe un muro pertencente a unha antiga edificación que, segundo fai saber o PSOE local, “presenta un grave estado de deterioro e ameaza ademais con derrubarse sobre a beirarrúa, co perigo que isto implica”.

O grupo fai saber que “algunhas das pezas de pedra que formaban ese muro están en próximos a desprenderse, sendo de tamaño considerábel”.

No rogo o PSOE reclama que “por parte de quen corresponda se proceda a corrixir o estado deste muro, dado que supón un perigo potencial para os viandantes e pode orixinar unha desgraza de consecuencias irreparábeis”.