Licitados en Ribeira os servizos de monitorado das actividades deportivas do Concello

O Concello de Ribeira vén de sacar a contratación os servizos de monitorado das actividades deportivas do municipio, un paquete de servizos que tamén inclúe masaxe, socorrismo, conserxería, asesoramento e dinamización da sala de fitness, dinamización das pistas de pádel e coordinación do monitorado do Departamento Municipal de Deportes. O orzamento base anual de contratación ascende a 471.382,02, IVE incluído, e a duración do contrato é dun ano, pudendo prorrogarse outro máis.

O Concello explicou que os servizos “serán prestados baixo a dirección e supervisión técnica da Concellería de Deportes do Concello de Ribeira, conforme os detalles especificados no prego de prescricións técnicas que rexerá a contratación”.

Os servizos deportivos comprenden a coordinación, execución, control e avaliación dos programas da oferta municipal, na que a Concellería de Deportes é responsábel en canto ao deseño, planificación e desenvolvemento da mesma.

No que se refire ao servizo de monitorado de actividades dirixidas de auga, a programación tipo que se pretende articular inclúe: cursos de natación para nenos e adultos, cursos de natación para persoas con diversidade funcional, aquagym, natación bebés e natación terapéutica. En canto ao monitorado de actividades dirixidas de sala: bike, pilates, ioga, aerobic, zumba, gap e ximnasia de mantemento de adultos.

As empresas interesadas poden presentar as súas ofertas ata o 26 de xuño á medianoite a través do Sistema de Licitación Electrónica da Xunta de Galicia (SILEX).