Eliminado o vertido na Praia de Supinal en Palmeira

A posta en funcionamento esta semana dun bombeo instalado na rúa das Robaleiras, na localidade de Palmeira, permitiu eliminar un punto de vertido na praia de Supinal.
Este novo avance cara a consecución do saneamento integral da ría de Arousa ten lugar unha vez a compañía eléctrica procedeu coa conexión da instalación efectuada. Neste senso, cómpre lembrar que
se emprendeu unha actuación que, supoñendo un investimento de 43.703 euros, IVE incluído, comportou a instalación da citada estación de bombeo, xunto cun colector de PVC de 83 metros de longo e unha tubaxe de impulsión de polietileno de 97 coa fin de conducir as augas residuais ata a rede xeral municipal e de alí ata a EDAR de Couso.
O proxecto tamén entrañou a canalización das rede de augas pluviais e unha pavimentación.