Dobre actividade formativa para o alumnado do Tahume VII en Ribeira e Porto do Son

O alumnado do obradoiro Tahume VII celebrará mañá luns unha dobre actividade formativa
para as especialidades de pintura industrial (en Ribeira) e para conservación de montes (en Porto do Son) ofrecida por Ana Olveira Blanco, Técnica da Rede Eusumo e socia cooperativa de Abeluria, consultora da economía social.
Ana Olveira conta cunha dilatada experiencia profesional de máis 14 anos en diferentes postos entre os que destacan tarefas relacionadas coa xestión empresarial e a coordinación de proxectos. Eusumo é
unha rede de colaboración impulsada pola Xunta de Galicia para o fomento e o desenvolvemento da economía social. Con ela procúrase o fomento do espírito emprendedor prestando apoio directo á
creación e consolidación de emprego con base na economía social.
A través da Rede Eusumo:
 Préstase apoio directo á creación e consolidación de emprego con base na economía social.
 Póñense a disposición das persoas e entidades interesadas medios para o emprendemento entre os que se inclúen as instalacións para albergar o inicio de proxectos empresariais de economía social.
 Impúlsase o modelo empresarial no ámbito local, a través de accións de formación, divulgación e asesoramento para o autoemprego na economía social.
A actividade efectuarase en dúas sesións (unha para cada especialidade) desta forma:
Especialidade: Pintura industrial en construcción Data: 9.05.2022
Lugar: salón de actos museo Lustres Rivas (Ribeira)
Hora: 9.30-11.30
Especialidade: Act. aux. en cons. e mell. de montes
Data: 9.05.2022
Lugar: Casa da cultura de Xuño (Porto do Son)
Hora: 13.30-15.30

O obradoiro de emprego “TAHUME VII” é un programa mixto de emprego e formacióndirixido a mellorar a ocupabilidade das persoas, subvencionado polaConsellería de Emprego e Igualdade e cofinanciado polo Ministerio de Traballo e Economía Social, e promovido polo Concello de Porto do Son xunto co Concello de Ribeira.