Confirmadas as penas de prisión para os gardas civís que humillaron a un compañeiro en Noia


O Tribunal Supremo confirmou unha pena de 10 meses de prisión para catro gardas civís que durante proferiron comentarios, humillacións e insultos homófobos a un compañeiro do cuartel de Noia.

O tribunal publicou o fallo que desestima os recursos dos acusados e confirma unha sentenza previa do Tribunal Militar Territorial Cuarto, con sede na Coruña, que os condenou como autores dun delito consumado de abuso de autoridade, en modalidade de acoso profesional e atentado contra a dignidade persoal do traballo, así como por discriminación por orientación sexual.

Así, á parte da pena de 10 meses de cárcere, que inclúe unha atenuación por dilacións indebidas no proceso, o Supremo ratificou a multa de 10.000 euros que deben abonar á vítima en concepto de danos psíquicos e morais. Ademais, o Tribunal emenda a sentenza recorrida para engadir a responsabilidade civil subsidiaria do Estado no pago desta indemnización.

Os feitos probados da sentenza confirmada recollen que entre o ano 2010, cando a vítima chegou ao cuartel de Noia, e o 2014, un cabo primeiro da Garda Civil e outros tres axentes máis veteranos que el, referíanse a el con expresións como “maricón”, ” maripili”, ” fresita” e “a muller do posto”.

Toda esta situación comezou desde o momento en que o home se incorporou ao posto de Noia, en xuño de 2010, e mantivéronse de forma ininterrompida ata que o 30 de novembro de 2014 tivo que ser atendido por unha crise de ansiedade.

Desde esa data, a vítima permanece de baixa para o servizo por razóns médicas, recibindo atención psicolóxica e psiquiátrica, xa que presenta un cadro crónico e complexo de longa duración, diagnosticado como un trastorno mental severo.

Os acusados, entre outros argumentos, recorreron a sentenza do tribunal A Coruña ante o Supremo alegando vulneración do dereito á presunción de inocencia, por estimar que, ao seu xuízo, non había probas suficientes.