Alumnado da Universidade de Santiago en Ribeira visita Ourense

O alumnado do curso 2021-2022 do IV Ciclo da Universidade de Santiago en Ribeira estivo
a participar o pasado ventes nunha saída a Ourense para coñecer os monumentos e outros recursos culturais da cidade.
Asistiron á visita unha quincena de veciños matriculados nesta acción formativa promovida pola universidade compostelá e dirixida a persoas maiores de cincuenta anos. Con eles estivo a súa profesora
de Historia da Arte, Dolores Barral Rivadulla.