A Deputación adxudica por 284.659 euros as obras de mellora da estrada DP-7202, en Rianxo

A Deputación da Coruña adxudicou por 284.659 euros as obras de renovación e mellora da capa de rodaxe da estrada provincial DP-7202, no concello de Rianxo, que vai de Rianxo a Burés por Asados, no tramo comprendido entre o PK 0+000 e o PK 3+025. Segundo indicou o deputado responsábel da área de Vías e Obras, José Manuel Pequeño, os traballos a levar a cabo na estrada consistirán, en primeiro lugar, na limpeza da vía e da beiravía para, posteriormente, aplicar sobre a plataforma unha capa de asfalto de 5 centímetros de espesor.

Ademais, o proxecto inclúe a realización de barbacás (rebaixe das beirarrúas nos pasos de peóns existentes co obxectivo de mellorar así a accesibilidade para os peóns que fan uso da vía). Por último, procederase á posta a cota das tapas de rexistro e sumidoiros existentes e tamén á reposición das marcas da vía, bordes, pasos para peóns e inscricións, así como as unidades de sinalización vertical necesarias.

O prazo de execución será de cinco meses a partir do inicio das obras.