O PSOE de Ribeira pide que se acelere o ritmo das obras nas beirarrúas de Carreira

Os socialistas de Ribeira, a través do seu voceiro José Manuel Vilas, presentaron unha serie de preguntas para ser tratadas en pleno relativas ás rúas de Carreira e ás obras que se están a realizar na dita parroquia dende outubro: traballos dirixidos a acondicionar e pavimentar as beirarrúas en determinados lugares (o treito da estrada local entre Cubeliños e Frións, 9018; o tramo da Pedra do Corniño á estrada 7302 do Vilar, 9004; o treito da estrada 7305 entre A Mámoa e o Cruce do Vilar, afectando a ámbalas dúas marxes) e subvencionadas pola Deputación da Coruña.

O PSOE di que ao longo dos últimos meses “vénse notando unha lentitude importante na súa execución”, o que está a provocar queixas da veciñanza e dos usuarios habituais do viario, que non poden usar os espazos habituais (e seguros) para os seus desprazamentos. Os socialistas engaden que esta zona “está deficientemente sinalizada para o correcto desenvolvemento do tráfico, tanto rodado como peonil, debido a caída dos sinais por efectos meteorolóxicos”.

O grupo propón as seguintes preguntas para seren debatidas no pleno:

1.- “Cales son os motivos da paralización de ditas obras, que en principio non teñen nada que ver entre si (son distintas empresas construtoras)?

2.- “Que ten pensado facer o Goberno do Concello, para evitar que as arquetas na CP- 7305 queden sin protección no medio do beiravía?”

3.- “A que se debe que a beirarrúa na estrada da Pedra do Corniño teña un ancho tan irregular na súa execución?”