O grupo de Goberno de Ribeira presenta trinta alegacións ao Plan de Mobilidade local

O grupo de Goberno do Concello de Ribeira vén de presentar un total de trinta alegacións ao Plan de Mobilidade Urbana de Sostible do Concello de Ribeira, dende fai un mes en exposición público no ánimo de “actualizalo e melloralo”. Entre as propostas presentadas polo Executivo local figuran algunhas de “carácter xenérico” (como a revisión das actuacións incluídas dentro do PMUS no seu custe e programación anual, así como adecuar a composición da mesa de peonalización para convertela nunha mesa de mobilidade) e outras máis específicas como as relativas a regular o tránsito en vías peonís (en consonancia coa lei de cambio climático) e o fluxo e estacionamento de autocaravanas, patinetes e outros vehículos eléctricos. Tamén se propón de corredores escolares seguros.

En primeiro termo, o carril bici que cruza lonxitudinalmente a cidade de Ribeira

O Concello explicou que “coa finalidade de garantir o dereito a accesibilidade universal”, solicítase que “cando os anchos da vía non permitan a dobre dirección, o estacionamento e unas beirarrúas accesíbeis”, a prioridade de Concello “será sempre a accesibilidade nas mesmas e, por outra parte, que a plataforma única sexa preferente cando as alteracións de pendente e rasante o fagan aconsellábel tecnicamente”. Outras das achegas do grupo de Goberno reside na confección dun plan de axudas á compra de bicicletas eléctricas.

No que atinxe ao transporte público e partindo das competencias municipais nesta materia, proponse “un plan de melloras en conservación e mantemento das paradas nas localizacións máis axeitadas, a ampliación do espazo cuberto na nova terminal central de autobuses no Malecón, a mellora dos transbordos e comunicacións con Santiago e Noia e cos campus universitarios; ou o incremento progresivo da liña de axudas directas ao transporte público e transporte escolar”.

Tamén se propón que se efectúen as xestións necesarias para o o estudo e implantación no seu caso do transporte marítimo e a conexión por ferrocarril lixeiro da comarca.