Licitas as obras para ampliar a liña de abastacemento na avenida da Paz en Palmeira

O Concello de Ribeira informa da licitación das obras dirixidas a ampliar a liña de abastecemento da avenida da Paz, situada dentro da parroquia de Palmeira na saída da autovía AG-11.
O obxectivo fundamental que se persegue con esta iniciativa reside en atallar os problemas de escaseza de subministro de auga que se producen con certa frecuencia na época de verán nas zonas altas da parroquia de Palmeira e na avenida da Coruña en Ribeira. Tales problemas están motivados fundamentalmente polo notable aumento de poboación en datas estivais co conseguinte incremento de consumo nas zonas baixas, provocando que chegue menos caudal ás zonas de maior cota.
Para solucionar estas eivas vaise crear unha conexión directa da liña de auga que descorre pola estrada DP-7310 ata a autovía AG-11 procedente do depósito de Moldes, adonde chega desde o río Ulla,
coa rede de abastecemento existente no lugar da Carballa.
As obras consistirán na instalación de 509 metros de tubaxe de polietileno de alta densidade con 110 milímetros de diámetro e 16 de presión nonimal, ademais dunha válvula de comporta, unha válvula
de baleirado, unha ventosa e unha conexión en carga á rede existente na parte superior e un entronque convencional na parte inferior.
A liña será instalada en zanxa pola beiravía da estrada de acceso á autovía agás no tramo de paso superior existente, onde para non afectar á estrutura se colocará superficialmente na beiravía próxima.