Este mércores preséntase a serie “Premios de Teatro Rafael Dieste”

Esta semana vaise presentar a serie Premios de Teatro Rafael Dieste, editada pola Asociación de Directores de Escena coa colaboración da Deputación da Coruña. A serie recupera, estuda e difunde, tanto no orixinal en galego como en castelán, as obras galardoadas no certame desde os seus inicios.

A cita será este 23 de marzo ás 19:30h. Segundo explican a Deputación e a Asociación Cultural Alexandre Bóveda, daranse a coñecer no seu transcurso os oito primeiros volumes que conforman esta contribución cultural.

Na presentación participarán o dramaturgo Manuel Lourenzo – un dos galardoados cos premios que levan o nome do escritor rianxeiro-, a presidenta da Asociación Cultural Alexandre Bóveda, María Xosé Bravo, o co-director de publicacións de ADE, Manuel Vieites, e o deputado de Cultura, Xurxo Couto.

Segundo explica a Deputación con máis detalle, “a filosofía desta edición bilingüe das obras gañadoras do certame para textos teatrais parte da notoriedade que o certame ten acadado entre os que se conceden no ámbito escénico do Estado español, dunha banda, e pola historia que ofrece do panorama da literatura dramática galega actual, doutra”. Desde a ADE tamén indican que o obxectivo desta serie é o de recuperar, estudar e difundir, tanto no seu orixinal en galego como en castelán, as obras galardoadas desde o nacemento do certame.

Todos os volumes ofrecen os textos orixinais nas dúas linguas, traducidos ben polos propios autores ou por outras coñecidas figuras do ámbito literario e teatral galego. Ademais cada volume conta cunha introdución e edición a cargo de profesionais do ámbito da investigación e da teoría teatral.

O primeiro volume, Ei, Feldmühle! de Xesús Pisón foi traducido e editado por Inmaculada López Silva. O segundo, Días sen gloria de Roberto Vidal Bolaño, fora traducido polo autor e editado por Eduardo Alonso. Séguenlle Matalobos de Raúl Dans, traducido e editado por Roberto Pascual –gañador do certame en 2021-; Venenos de Xesús Pisón con edición e tradución de Inmaculada López Silva; O serodio remordemento do amor de Xavier Lama con tradución do autor e edición de Dolores Vilavedra; Magnetismo de Manuel Lourenzo con tradución do autor e edición de Manuel F. Vieites; Doentes de Roberto Vidal Bolaño traducido polo autor e con edición de Roi Vidal Ponte; e Ninguén chorou por nós de Miguel Sande traducido polo autor e con edición de Manuel F. Vieites.