En Ribeira, adxudicada a renovación do pavimentado e rede de pluviais na rúa do Castro (Castiñeiras)

O Concello de Ribeira informou da adxudicación dos traballos para renovar o pavimento e a rede de pluviais na rúa do Castro na parroquia de Castiñeiras.

Entre as 18 ofertas presentadas, a intervención recaeu en Excavaciones Nima por un importe de 81.895,51 euros, IVE incluído.

O obxectivo que se persegue é “mellorar o estado actual dunha rúa que posúe un pavimento de beirarrúas de baldosa hidráulica e unha calzada de aglomerado asfáltico, ambos en mal estado, así como un tramo con rede de pluviais que non rexistra un óptimo funcionamento”, segundo explicaron fontes do Concello, engadindo que “conforme ao proxecto técnico elaborado”, dotarase a vía dunhas novas beirarrúas a base de formigón semipulido previa colocación de bordos de formigón. Á calzada será de aglomerado asfáltico en quente.

En canto á rede de pluviais, instalarase unha rede de PVC corrugado de 315 milímetros de diámetro, pozos de rexistro e arquetas sumidoiro, que se unirá á rede xeral.

O prazo de execución son tres meses.

O investimento foi incluído no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal (Plan Único de Concellos) POS+ 2020.