Eliminado un vertido de augas residuais cara á praia de Mañóns en Abanqueiro Boiro

A Xunta eliminou un punto de vertido de augas residuais que se producía nun rego innominado que desemboca na praia de Mañóns, no concello de Boiro.
Este foco foi localizado na parroquia de San Cristovo de Abanqueiro, no marco das inspeccións rutineiras de seguimento levadas a cabo polos técnicos do Plan de Control de Vertidos, dependente de Augas de Galicia, nos termos municipais do ámbito territorial da Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa.
As inspeccións de seguimento permitiron identificar a orixe da contaminación nunha rede de pluviais con achegas contaminantes no lugar de Triñáns.
Os técnicos da Xunta comunicaron esta situación ao Concello de Boiro para que procedese a adoptar as medidas necesarias para emendar o foco contaminante.
Nunha nova inspección, os técnicos da Xunta verificaron que as obras de substitución dun tramo de condución da rede de saneamento municipal que acadaba a rede de pluviais citada, levadas a cabo pola entidade local, permitiron a emenda do vertido.