Boiro propón a creación dunha mesa local contra a Violencia de Xénero

O Concello de Boiro propón para a súa aprobación na sesión plenaria do vindeiro xoves a constitución dunha Mesa Local de Coordinación Interinstitucional contra a Violencia de Xénero. A concelleira de Feminismo e Igualdade, Dores Torrado, explicou esta mañá máis polo miúdo por quen estará
formada e cales son os seus obxectivos.
Esta mesa local de coordinación busca ser un instrumento operativo no que estarán representados todos os ámbitos municipais implicados na loita contra a violencia de xénero e procurar unha maior eficiencia da resposta ante a grave vulneración de dereitos que supón violencia de xénero. Comezouse a realizar un traballo de campo cos distintos axentes implicados para coñecer a situación de partida e ter un diagnóstico sobre o que comezar a traballar coa súa constitución.
O obxectivo desta mesa é que se reúna de seixo semestral ou de urxencia sempre que a situación o requira para desenvolver accións tendentes a garantir a igualdade entre mulleres e homes e a prevención e erradicación da violencia de xénero. “Coa constitución desta mesa o que se pretende é tomar
en serio a loita contra a violencia de xénero no municipio”, afirmou a concelleira.
A mesa estará constituída por persoal técnico municipal do Centro de Información á Muller e Servicios Sociais, a Policía Local e outras forzas e corpos de seguridade; centros educativos e persoal dos servizos sanitarios; así como entidades asociativas en materia de igualdade de xénero e unha persoa representante do Xulgado de Violencia sobre a muller.