As obras do novo polígono de Ribeira poderían licitarse de cara ao verán

Na mañá deste 15 de marzo celebrouse no Consistorio de Ribeira unha xuntanza entre o alcalde, Manuel Ruíz, e os representantes da Asociación de Empresarios local, con vistas a avaliar o desenvolvemento do novo polígono industrial e levar a cabo as operacións precisas para axilizar a súa tramitación.

No transcurso do encontro informouse de que están en fase de redacción tanto os proxectos de expropiación e urbanización como os servizos arqueolóxicos e, “de non xurdir imprevistos”, a “conclusión destes traballos está establecida para comezos deste verán”. Isto significa que daquela xa será posíbel impulsar o procedemento para acceder á compra de parcelas, unha vez concretadas as características das mesmas e o seu custe final, que roldará os 50 euros por metro cadrado.

Ademais, prevese que a licitación das obras de execución do proxecto construtivo se poida sacar a contratación tamén no verán e que os traballos puideran iniciarse no último trimestre do 2022.

Por outra parte, dado o alto interese constatado entre os empresarios locais a través da súa Asociación, acordouse solicitar unha entrevista co director do Instituto Galego de Vivenda e Solo co obxecto de “estudar as posibilidades de ampliación do polígono empregando a zona onde se viña localizando o chamado macropolígono”.

Os empresarios tamén manifestaron o seu interese en coñecer da Deputación o estado do proxecto de ampliación e mellora da estrada DP-7310 dende A Carballa ata a Moldes, que será unha das vías de acceso á área industrial.

Cómpre lembrar que o novo polígono, con 258.000 metros cadrados de superficie, estará situado no entorno de Fontenla e Pedras Vermellas, na parroquia de Palmeira.

O proxecto de expropiación está sendo desenvolvido por Fernández Carballada y Asociados; e o de urbanización, por Monsa Urbanismo. En canto aos servizos de arqueoloxía, están sendo elaborados por Árbore Sociedade Cooperativa Galega.