Abre en Ribeira o prazo para contratar seis auxiliares de policía

O Concello de Ribeira informou da apertura do prazo de presentación de instancias para a contratación temporal de seis auxiliares de policía e para a formación de bolsas de emprego tanto para persoal de atención nas oficinas municipais de información turística como para contar cun técnico ou técnica de orientación laboral, en previsión da substitución do posto.

As solicitudes para tomar parte nestes procesos selectivos farase durante un prazo de dez días hábiles (ata o 6 de abril). As bases e o modelo de instancia están dispoñíbeis no taboleiro de anuncios do Concello (sede electrónica) e na web municipal.

No caso dos auxiliares da policía, a duración dos contrato será de seis meses.

Técnico de administración xeral

Por outra parte, o Boletín Oficial do Estado anunciou a apertura do prazo de solicitudes durante vinte días naturais para a contratación por concurso-oposición dunha praza de técnico de administración xeral na rama xurídica (grupo A, subgrupo A1).

As bases poden ser consultadas na edición do 25 de febreiro de 2022 do Boletín Oficial da Provincia da Coruña.