O PSOE de Ribeira pide ao Goberno local que arranxe a calzada da rúa Marcial de Adalid

O PSOE de Ribeira, a través do concelleiro e voceiro José Manuel Vilas, presentou un rogo para ser devandito en pleno relativo ao estado no que se atopa a rúa Marcial de Adalid, na parroquia de Ribeira, a altura do enlace coa rúa Rosalía de Castro, que segundo lembran os socialistas cómpre ser mellorada para incrementar a seguridade e máis accesibilidade. Sen ir máis lonxe, o PSOE fai saber que os días pasados unha asistenta social estivo a piques de sufrir unha caída xunto coa persoa dependente á que acompañaba na súa cadeira de rodas. “E todo debido ao mal estado ca calzada”, sinala o grupo, engadindo que xa se teñen escoitado queixas de persoas maiores polos problemas e perigos que o firme en mal estado lles provoca.

En virtude de todo o exposto, o Grupo Municipal Socialista PSdeG-PSOE Ribeira fai ao grupo de Goberno o seguinte rogo:

-Que por parte de quen corresponda, se dea orde para efectuar a reparación de dito tramo de calzada, a maior brevidade posíbel, co fin de evitar accidentes, e que estes sexan de gravidade.