O PSOE de Ribeira di que o tendido eléctrico do Touro está en risco polas árbores do paseo

Os socialistas de Ribeira, a través do concelleiro José Manuel Suárez-Puerta Sirgado, presentaron ao pleno da Corporación un rogo relativo ao paseo da praia de Touro e, máis concretamente, ás árbores do devandito paseo.

Segundo informan, no paseo existen unhas árbores que “debido á falta de mantemento por parte do Concello medraron entrando as súas pólas en contacto co tendido eléctrico existente na zona, chegando a ocultalo e enganchalo, o que fai que en condicións de vento forte o tendido poida ver comprometida e a súa integridade e illamento”.

O PSOE engade que “esta situación é evidentemente perigosa e provocou queixas por parte dos veciños que demandan ao equipo de Goberno que cumpra coas súas obrigas, unha das cales é manter as condicións de seguridade para todos os usuarios das rúas”.

Por todo o devandito piden que “que por parte de quen teña a responsabilidade de facelo, se proceda a solucionar esta eiva de maneira que a seguridade dos viandantes e veciños da zona véxase garantida”.