En Boiro o Concello destinará o POS 2022 a seis obras e á redución da débeda

Como informamos neste medio na mañá deste 10 de febreiro, o pleno ordinario do Concello de Boiro aprobou na tarde deste día 9 a participación no Plan Provincial de Cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan Único Concellos) POS+ 2022. Segundo confirmou o Goberno boirense, o importe total da achega provincial é de 849.100,97 euros, que se vai destinar á execución de seis obras é a redución da débeda.

Obras recentes na rúa nova de Boiro

Execución de beirarrúas e servizos (lado este) no lugar de Pedra da Bouza

Este proxecto, explicou o Concello, ten como finalidade a descrición da obra para a execución dunha beirarrúa no lugar de A Pedra da Bouza, na parroquia de Abanqueiro, seguindo o trazado das estradas existentes na DP-1106. Con ela pretendese dotar de seguridade viaria aos peóns que circulan entre o núcleo da Pedra e a estrada de Boiro a Abanqueiro, realizando unha canalización de pluviais e a execución das beirarrúas. O importe total da actuación é de 185.709,75 euros.

Mellora e reparación da pavimentación na vía Curvera-Mavi

Esta actuación pretende resolver o problema existente do pavimento na vía de conexión entre Curvera e Mavi, na parroquia de Castro en Cabo de Cruz, que, segundo informou o Concello, “presenta deficiencias debido ao seu deterioro”. O que se pretende é “a instalación dun novo pavimento que facilite o tránsito rodado de vehículos e a accesibilidade dos veciños do propio núcleo”. O orzamento total da actuación é de 74.469,99 euros.

Reforma e ampliación do hangar do Club de Piragüismo

O proxecto ten como obxectivo “a reforma e ampliación da nave que o club de piragüismo emprega para gardar as piraguas e que está situada no paseo marítimo de Barraña, a carón do edificio das Colonias de Praia Xardín”. O Concello engade que a disposición actual dos portalóns e a súa distribución interior “dificultan o manexo das embarcacións, polo se precisa unha reforma da nave existente que mellore as súas condicións de uso”. O importe total da actuación é de 65.140,86 euros.

Restauración de beirarrúa e continuidade de tramo existente na estrada AC-305

Este proxecto ten como finalidade a continuidade da beirarrúa existente no lado sur da AC-305 no lugar de Ponte Goiáns e, por outro lado, a restauración dun tramo de beirarrúa que da servizo peonil á estrada AC-305. O importe total da actuación é de 106.525,87 euros.

Urbanización na rúa Tenencia e Pesqueira

Con esta iniciativa executarase a urbanización dos tramos finais das rúas Tenencia e Pesqueira, cun pavimento similar ao do entorno e mellorando a rede de pluviais para garantir as condicións axeitadas nestas entornas urbanas. O orzamento total das actuacións é de 100.546,56 euros.

Plan Complementario

Para o Plan Complementario do ano 2022 o Concello de Boiro propón a seguinte actuación:

Beirarrúas e servizos dende Quinteiro a ferreiros (beira este)

Con este proxecto habilitaranse beirarrúas e servizos dende Quinteiro a Ferreiros pola beira este, na estrada DP-1106, co “obxectivo de mellorar as condicións de seguridade viaria e dotar á parroquia de redes separativas de pluviais e fecais, rede de calidade de subministro de auga para consumo e alumeado público que garanta unhas condicións axeitadas de seguridade viaria”. O orzamento total desta actuación é de 292.904,37 euros.

Ademais destes proxectos, o Concello de Boiro vai destinar un importe de 23.803,57 euros á redución da débeda.

O alcalde, José Ramón Romero, e o concelleiro de Urbanismo e Obras, Luis Ruiz, falarán máis polo miúdo das actuacións este xoves día 10 de febreiro a partir das 13.30 horas na sala de comunicación do Concello de Boiro.

Obras recentes de mellora na avenida de Compostela